Dodávka horké vody bez plýtvání vodou nebo elektrickou energií je požadavkem kladným na každý moderní teplovodní systém. Současně musí být provoz systému hospodárný a bezúdržbový.

Jednotrubkový systém HWAT společnosti Raychem tyto důležité požadavky splňuje!

udržování teploty tuv

Inteligentní samoregulační kabely Raychem HWAT zajistí okamžitý odběr teplé vody z kohoutku.

Systém společnosti Raychem plně splňuje požadavky ministerstva zdravotnictví – Technické sdělení pro zdravotnictví 04-01: Kontrola hygieny z hlediska bakterie Legionelly, „bezpečné“ systémy na teplou vodu, studenou vodu a pitnou vodu.

Samoregulační kabel Raychem HWAT  mění svůj výkon v závislosti na okolní teplotě.

V praxi to funguje tak, že v místech kde voda stojí a chladne – kabel HWAT zvyšuje výkon a kompenzuje tepelné ztráty potrubí. Plnohodnotně tak nahrazuje cirkulační smyčky.

Flexibilní a prostorově úsporný systém udržování teploty teplé vody

  • Stoupačky, šachty a otvory lze minimalizovat a uvolnit tak prostor pro jiná technická zařízení objektu
  • Stávající cirkulační systém lze tam, kde je to účelné, snadno zmodernizovat po částech.
  • Místnosti nebo podlaží je možné bez problému pronajímat třetím osobám, protože lze zajistit samostatnou fakturaci nákladů na používání teplé vody.

Nízké investiční náklady

  • Nejsou zde žádná čerpadla, regulační ventily nebo dvojí vodoměry, kabel na udržování teploty je připevněn přímo k trubce na teplou vodu pod tepelnou izolací.
  • Není nutná časově a finančně náročná montáž zpětného potrubí.

Řídící jednotka pro hospodárný provoz

Snadno programovatelná inteligentní řídící jednotka HWAT-ECO monitoruje teplotu v bojleru a zajišťuje, aby systém byl používán výhradně pro udržování teploty v potrubní síti, nikoliv pro ohřev vody. Tímto způsobem se spotřeba elektrické energie snižuje na minimum.

Programování je velice snadné, díky zvláštnímu vestavěnému programu

Snadno naprogramovatelná inteligentní řídící jednotka HWAT-ECO monitoruje v bojleru a zajišťuje, aby systém byl používán výhradně pro udržování teploty v potrubní síti.

Hospodárnost

1. Menší tepelná ztráta v důsledku použití jedné trubky

2. Efektivnější využívání bojleru
– v důsledku snížení objemu vody v potrubí lze zvolit menší bojler

3. Systém HWAT může být během dob odběru vypnutý
– během špičky s velkou spotřebou vody může trubkami proudit dostatečně teplá voda z bojleru
– řídící jednotka HWAT-ECO je schopna po tuto dobu systém odstavit a uspořit další energií
– také lze nastavit nižší udržovanou teplotu během nočního odbobí s nízkou nebo nulovou spotřebou vody

4. Tepelná ztráta je kompenzována s větší efektivnosti.
– v jednotrubkovém systému je k trubce připevněn samoregulační kabel
– okamžitě reaguje na potřebu tepla v každém místě
– energie je vyměňována přesně tam, kde je to nutné a to po celé délce
potrubí, žádné ztráty účinnosti

5. Jednotrubkový systém má pozitivní dopad na efektivnost chlazení objektu.
– v komerčních budovách je na chlazení budovy vynakládáno mnoho energie.

spotřeba domu

Bylo by efektivnější předcházet zahřívání objektu, aby se snížila spotřeba chlazení.

Jednotrubkový systém eliminuje teplo z celého zpětného potrubí rozvodu teplé vody, čímž snížuje účet za energii potřebnou na opětovné chlazení budovy.

Samoregulační systém udržování teplé užitkové vody HWAT plnohodnotně nahrazuje systém s cirkulačním potrubím, kdy zjednodušuje návrh, instalaci a tím zásadně snižuje pořizovací náklady. Navíc přináší více komfortu a bezpečí do Vašeho domova.

AKCE

NYNÍ PRO RODINNÉ DOMY PACK-HWAT-M-10M v hodnotě 8 000,- Kč ZDARMA!

Akce HWAT

Reference

Další služby

Images test
Headphones
Other Headphones
Headphones
Headphones