Společnost Quartech Quality s.r.o. se specializuje na topné a ochranné systémy (podlahové vytápění, ochranu okapů a svodů, ochranu venkovních ploch, ochranu potrubí proti zamrzání,…) .

Nabízíme zákazníkům zpracování zakázky od prvotní poptávky až po konečnou realizaci, včetně zajištění odborného servisu. Realizace projektů zajišťujeme včetně stavebních prací a to od malých rodinných domů až po velké objekty. Poskytujeme odborný servis a technickou podporu.

Společnost byla založena roku 1997 jako s. r. o.  Od počátku existence spolupracuje s firmou DEVI jako její autorizovaný regionální zástupce a servisní centrum pro oblast severní Moravy.

Koncem roku 2008 firma navázala spolupráci se společností Tyco Thermal Control (výrobkyRaychem™) a od té doby je stále rozvíjena a zdokonalována s cílem maximální spokojenosti koncového zákazníka.