Elektrické podlahové vytápění Vám přináší uživatelský komfort a pomáhá šetřit provozní náklady. Instaluje se u povrchu podlahy, což umožňuje rychlé zahřátí místnosti. Způsobuje menší pohyb vzduchu a tím i menší prašnost a také rychlejší usychání podlah v koupelnách a vlhkých prostorech, čímž se snižuje riziko plísní, roztočů a vzniku alergií.

Dopřejte si komfort a neutrácejte zbytečně za elektřinu.

Podstatnou výhodou elektrického vytápění je, že se snadno reguluje. Správná regulace je zároveň podmínkou hospodárnosti provozu. U hlavního vytápění termostat snímá teplotu prostoru a druhé podlahové čidlo snímá teplotu podlahy, aby se nepřekročila maximální povolená teplota, což je v obytných místnostech 27 °C. Při temperování hlídá termostat pouze teplotu podlahy za pomoci podlahového čidla.

Termostaty regulujete teplotu v jednotlivých místnostech. Termostaty jsou navrženy tak, aby minimalizovaly náklady na elektrickou energii.

Raychem SENZ SENZ WiFI

 nová generace termostatů pro podlahové vytápění

014892o3

 

 • úpravy programů a nastavení teploty prostřednictvím smartphonu nebo tabletu
 • ovládání jako u smartphonů, dotykem a posunem
 • sledování spotřeby energie k zajištění hospodárnosti a pohodlí

 

 

 

 

RAYCHEM Green Leaf

programovatelný termostat

Green Leaf 

Green Leaf  je dotykový termostat s moderním vzhledem.

 • velký a přehledný dotykový displej
 • snadná a rychlá navigace
 • možnost nastavit 4 teploty v úseku 24 hodin
 • 3 provozní režimy

 

 

 

Provoz elektrického podlahového vytápění v obytném domě není drahý.

Porovnáme-li náklady na provoz pouze podlahového vytápění elektrického s teplovodním u kterého je zdroj tepla kotel na zemní plyn, tak v tomto případě budou náklady na elektrické vytápění vyšší než na teplovodní.

V obytných domech, kde je elektrická energie v nízkém tarifu (20 hod. denně) využívána nejen na vytápění, ale také pro ostatní spotřebu jsou náklady na elektrické podlahové vytápění srovnatelné s náklady na veškeré energie u vytápění teplovodního.

 

Porovnání pořizovacích nákladů podlahového vytápění150m2

Pořizovací náklady jsou počítány pro dům 150m², včetně nákladů na údržbu a servis.

 

tabulka

 

T2Blue – flexibilní odporový kabel

T2Red – samoregulační topný kabel

 

 

Výhodný je elektrický topný podlahový systém

Podlahový topný systém realizovaný elektrickými topnými kabely nebo pásy má proti teplovodní potrubní instalaci následující přednosti:

 • Výrazně nižší pořízovací náklady.
 • Jednoduchý a snadný návrh, montáž a uvedení do provozu.
 • Přesná a individuelní regulace teploty podlahy a prostoru každé místnosti v kteroukoli roční dobu
 • Vysoká spolehlivost a životnost topných prvků, bez nároků na údržbu

 

Podlahové vytápěníPřirozené a příjemně vnímané teplo spočívá v rovnoměrném zahřátí všech povrchů v místnosti. Komfortní elektrické vytápění Vám zajistí suchou a bezpečnou podlahu s prakticky neomezenou životností.

Téměř ideální rozložení teplot způsobuje, že stejnou tepelnou pohodu docílíme při teplotě o 2-3° C nižší než u klasických vytápěcích systémů, čímž snížíme spotřebu energie cca o 15%.

 

devi_podlahove_vytapeni2 devi_podlahove_vytapeni3

 

Snížením teploty v místnosti se omezí cirkulace vzduchu a zvýší relativní vlhkost vzduchu.

U elektrického podlahového vytápění nejste omezováni ani konečnou úpravou podlahy, lze použít keramickou dlažbu, koberec, lino, laminátovou nebo dřevěnou podlahu.

 

devi_podlahove_vytapeni4Hlavní zdroj vytápění

Elektrické podlahové vytápění je charakterizováno jako velkoplošný nízkoteplotní zdroj tepla. Sálavá složka zdroje tepla způsobuje rozložení teplot v místnosti, které se ideálně přibližuje potřebě lidského těla a přináší velmi příjemnou tepelnou pohodu místnosti.

devi_podlahove_vytapeni5Instalovaný výkon se pohybuje v rozmezí 80-130 W/m2 v závislosti na tepelně izolačních vlastnostech budovy a místních klimatických podmínkách.

 


SYSTÉMY

devi_ochrana_okapu_a_svodu_1Při déletrvajícím chladu a sněžení jsou střešní okapové žlaby a odtokové roury ohrožovány tvorbou  ledu následkem střídání se tání a zamrzání. Na střeše a v okapu sníh působením slunce taje, v noci přimrzá a postupně se střešní odvodňovací cesta ucpe. Pokud voda nemá možnost odtékat kvůli zamrzlým trubkám, protéká přes okraje žlabů a vytváří se rampouchy, které mohou ohrozit kolemjdoucí nebo vozidla.

Topnými systémy DEVI nebo Raychem lze těmto problémům předejít tím, že je udržíme ve funkčním stavu.


SYSTÉMY

Objevte znovu kouzlo zimy!

 

Z kohoutku neteče voda, poškozené trubky a ventily, zatékání – to jsou důsledky nedostatečné ochrany trubek vystavených působení teplot pod bodem mrazu.

NEDOSTATEČNÁ OCHRANA TRUBEK A VENTILŮ = NEPLÁNOVANÉ VÝDAJE A NARUŠENÍ FUNKČNOSTI CELÉHO DOMU


FroStop

raychem_ochrana potrubi_trubka1Zabezpečení proti zamrzání trubek s vodou, kabely se umisťují do trubek:

FroStop Green (10 W/m při 5°C)
FroStop Black (18 W/m při 5°C)

Zabezpečení proti zamrzání trubek s vodou, kabely se umisťují vně trubek:

ETL-10 (10 W/m při 5°C ve vzduchu, 20 W/m při 5°C ve vodě)

 

Udržení teploty kanalizačních trubek, obsahujících tukové látky:

FS-C-2X (31 W/m při 5°C, 22 W/m při 40°C)

 

Kabely FroStop jsou velice spolehlivé a bezpečné. Tyto samoregulační kabely zabraňují přehřátí – i když jsou překřížené. Kabely FroStop lze snadno zkrátit na požadovanou délku. Zbytek kabelu můžete použít pro další montáž.


Jednoduchá a účinná ochrana domácích instalací proti zamrzání  FrostGuard

raychem_ochrana potrubi_trubka2FrostGuard představuje spolehlivé a rychlé řešení problémů se zamrzáním trubek v zimě a s poškozením čerpacích bodů způsobených dlouhodobým mrazem.

Díky použití technologie samoregulace nevyžaduje zařízení termostat.

FrostGuard byl navržen speciálně pro ochranu domácích rozvodů menšího rozsahu.

Topný kabel je připraven k použití okamžitě po umístění na trubku. Stačí jej zapojit do elektrické sítě.

Sady FrostGuard se skládají z ukončeného samoregulačního kabelu a z napájecího vodiče s univerzální zástrčkou. Lze je instalovat do trubek a na trubky pod vhodně zvolenou izolaci. Na plastové potrubí se musí kabel přilepit hlinikovou páskou po celé své délce.

Sady FrostGuard zajišťují plnou ochranu proti mrazu. Řeší všechny problémy související s údržbou rozvodů vody v zimních podmínkách. Používání moderního a inteligentního zařízení pro ohřev přináší klid a vysoký komfort.

 

frostguard_0

 

Technické údaje:

Topný výkon při teplotě 5°C na kovové trubce   10 W/m

Topný výkon při teplotě 5°C ve vodě                    20 W/m

Napájecí napětí                                                            230 V

Minimální poloměr ohybu                                       10 mm

Maximální okolní teplota                                             65°C

Minimální montážní teplota                                      – 15°C

 

 

 

 

kabel

A  Nízká okolní teplota                B Průměrná okolní teplota             C  Vysoká okolní teplota

– vysoký topný výkon                    – nízký topný výkon                        – téměř nulový topný výkon

 

 

FrostGuard ECO 2FrostGuard[3]_mSamoregulační topný kabel FrostGuard + termostat FrostGuard ECO = energeticky nejeefektivnější způsob ochrany potrubí před mrazem.

 

FrostGuard ECO

– úspora až 80% energie

– kontrolované snímání teploty

– snímá se teplota potrubí i teplota okolní

– termostat zajišťuje, že kabel topí pouze tehdy, když je to nezbytné

– snadná instalace, stačí připojit do elektrické zásuvky

Teplotní senzor se umístí na potrubí a topný kabel FrostGuard s 2m připojovacím kabelem se zastrčí do termostatu.


Samotná izolace nemůže zcela ochranit potrubí před promrznutím.

Systém ochrany před zamrznutím Raychem FlexiClic zajišťuje proudění vody a zabraňuje, aby tekutiny v potrubí zamrzly.

Samoregulační topný kabel Raychem spolu s příslušnou izolaci a inteligentními řídícími jednotkami zabraňují promrznutí potrubí a tím je chrání.

 

FlexiClic

FlexiClic má jednoduchou montáž. Přistavěli jste např. garáž a potřebujete systém FlexiClick rozšířit ?

Systém FlexiClic zahrnuje připojovací prvky pro 3,4 a 5-ticestné připojení, pro dosažení úplné flexibility.

FlexiClicFlexiClic napojení 1FlexiClic 2

spolehlivost
bezpečnost – kabely se nepřehřívají ani při překřížení
FlexiClic se zahřívá pouze tam a tehdy, kde je to skutečně zapotřebí. S použitím kompatibilních termostatů Raychem, lze dosáhnout úspory energie až 80%.

Dodávka horké vody bez plýtvání vodou nebo elektrickou energií je požadavkem kladným na každý moderní teplovodní systém. Současně musí být provoz systému hospodárný a bezúdržbový.

Jednotrubkový systém HWAT společnosti Raychem tyto důležité požadavky splňuje!

Udržování teploty TUV

rucevodaInteligentní samoregulační kabely Raychem HWAT zajistí okamžitý odběr teplé vody z kohoutku.

Systém společnosti Raychem plně splňuje požadavky ministerstva zdravotnictví – Technické sdělení pro zdravotnictví 04-01: Kontrola hygieny z hlediska bakterie Legionelly, „bezpečné“ systémy na teplou vodu, studenou vodu a pitnou vodu.

Samoregulační kabel Raychem HWAT  mění svůj výkon v závislosti na okolní teplotě.

V praxi to funguje tak, že v místech kde voda stojí a chladne – kabel HWAT zvyšuje výkon a kompenzuje tepelné ztráty potrubí. Plnohodnotně tak nahrazuje cirkulační smyčky.

CableRougeCuivre

Flexibilní a prostorově úsporný systém udržování teploty teplé vody 

 • Stoupačky, šachty a otvory lze minimalizovat a uvolnit tak prostor pro jiná technická zařízení objektu
 • Stávající cirkulační systém lze tam, kde je to účelné, snadno zmodernizovat po částech.
 • Místnosti nebo podlaží je možné bez problému pronajímat třetím osobám, protože lze zajistit samostatnou fakturaci nákladů na používání teplé vody.

 

Nízké investiční náklady

 • Nejsou zde žádná čerpadla, regulační ventily nebo dvojí vodoměry, kabel na udržování teploty je připevněn přímo k trubce na teplou vodu pod tepelnou izolací.
 • Není nutná časově a finančně náročná montáž zpětného potrubí.

 

Řídící jednotka pro hospodárný provoz

Snadno programovatelná inteligentní řídící jednotka HWAT-ECO monitoruje teplotu v bojleru a zajišťuje, aby systém byl používán výhradně pro udržování teploty v potrubní síti, nikoliv pro ohřev vody. Tímto způsobem se spotřeba elektrické energie snižuje na minimum.

 

Programování je velice snadné, díky zvláštnímu vestavěnému programu

Snadno naprogramovatelná inteligentní řídící jednotka HWAT-ECO monitoruje v bojleru a zajišťuje, aby systém byl používán výhradně pro udržování teploty v potrubní síti.

 

Hospodárnostspotřeba domu

1. Menší tepelná ztráta v důsledku použití jedné trubky

2. Efektivnější využívání bojleru
– v důsledku snížení objemu vody v potrubí lze zvolit menší bojler

3. Systém HWAT může být během dob odběru vypnutý
– během špičky s velkou spotřebou vody může trubkami proudit dostatečně teplá voda z bojleru
– řídící jednotka HWAT-ECO je schopna po tuto dobu systém odstavit a uspořit další energií
– také lze nastavit nižší udržovanou teplotu během nočního odbobí s nízkou nebo nulovou spotřebou vody

4. Tepelná ztráta je kompenzována s větší efektivnosti.
– v jednotrubkovém systému je k trubce připevněn samoregulační kabel
– okamžitě reaguje na potřebu tepla v každém místě
– energie je vyměňována přesně tam, kde je to nutné a to po celé délce
potrubí, žádné ztráty účinnosti

5. Jednotrubkový systém má pozitivní dopad na efektivnost chlazení objektu.
– v komerčních budovách je na chlazení budovy vynakládáno mnoho energie.


Bylo by efektivnější předcházet zahřívání objektu, aby se snížila spotřeba chlazení.

Jednotrubkový systém eliminuje teplo z celého zpětného potrubí rozvodu teplé vody, čímž snížuje účet za energii potřebnou na opětovné chlazení budovy.


Samoregulační systém udržování teplé užitkové vody HWAT plnohodnotně nahrazuje systém s cirkulačním potrubím, kdy zjednodušuje návrh, instalaci a tím zásadně snižuje pořizovací náklady. Navíc přináší více komfortu a bezpečí do Vašeho domova.


AKCE

NYNÍ PRO RODINNÉ DOMY PACK-HWAT-M-10M v hodnotě 8 000,- Kč ZDARMA!

Akce HWAT

 

Nízké zimní teploty v kombinaci se sněhem a náledím způsobují potíže na příjezdových komunikacích, vjezdech, parkovištích, chodnících i venkovních schodištích. Systémy Raychem a DEVI uchrání venkovní plochy, které pak zůstávají po celé zimní období bez ledu a sněhu. Provoz je spolehlivý po mnoho let, aniž by byla zapotřebí jakákoliv údržba.

Do exponovaných komunikací jsou vkládány speciální topné kabely, které vyhřívají komunikace a zamezují tak jejich promrznutí. Systém vyhřívání je řízen automatickou regulací v závislosti na teplotě a přítomnosti ledu a sněhu.


SYSTÉMY

 

Máte zájem o naše služby? kontaktujte nás.